Reiniging zonnepanelen


Minder rendement op uw PV installatie door vervuiling!

Bij reiniging van uw panelen tot wel 8% hogere zonne-opbrengst op uw installatie!

Een jaarlijkse reiniging en onderhoud van uw panelen is belangrijk om uw rendement maximaal te houden.
U verhoogt tevens hiermee de levensduur van uw zonnepanelen.

Uw panelen worden niet alleen bevuild door uitwerpselen van vogels, maar ook door vuil- stof- en olie-deeltjes die in de wolken en in de atmosfeer zweven. Hierdoor wordt een deel van het zonlicht 

tegengehouden door de bevuiling.

Hot Spots
Een mogelijk probleem door bevuiling zijn "Hot-Spots".  


Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als de cellen geen stroom opwekken (door scherpe schaduwen, bladeren of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, en door de stroom die erdoor wordt
 

 gestuurd gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan uw panelen.

Wij reinigen de zonnepanelen zonder chemiecaliën dus op een groene en mileuvriendelijke manier. 

Periodieke reiniging, eventueel gecombineerd met technische controle

Wij adviseren uw zonnepanelen minimaal één keer per jaar te reinigen. Bij Caliba kunt u een reinigingsbehandeling handig combineren met een technisch nazicht. 

U kunt daarom kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Reinigen van de panelen zonder technisch controle
  2. Technische controle– visuele controle panelen – controle en nameten van de installatie (alle circuits nameten, controleren op afwijkingen)
  3. Combi pakket

Overigens worden de panelen bij voorkeur niet in de brandende zon gereinigd. Op warme dagen is reiniging in de ochtend of late namiddag aanbevolen. Uiteraard kan de reiniging op koelere dagen de gehele dag plaatsvinden.